Meer perspectief voor jouw carrière

De opdracht 'W2024-01 Senior jurist ruimtelijke ordening en planschade' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Geen geschikte kandidaten.