Meer perspectief voor jouw carrière

De opdracht 'Ontwerper openbare ruimte / landschapsarchitect' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: In de eerdere uitvraag is abusievelijk 2x het CV als gunningscriterium opgenomen. Er is bij intrekking direct een nieuwe uitvraag gedaan, waarbij naast het CV een motiveringsbrief als criterium geldt.