Meer perspectief voor jouw carrière

De opdracht 'Beleidsmedewerker Stikstof/Pasmeldingen' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Deze DAS uitvraag wordt per direct ingetrokken omwille van de volgende redenen: 1. Bij het criterium opleiding is een verkeerde opleidingseis opgenomen 2. Er is een verkeerde tariefstelling gehanteerd. Met vriendelijke groet.