Meer perspectief voor jouw carrière

De opdracht 'Secretaresse Stimulus' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Helaas zijn er in de opdrachtomschrijving enkele administratieve fouten geslopen. De opdracht wordt daarom ingetrokken en opnieuw uitgezet. Met vriendelijke groet.