Meer perspectief voor jouw carrière

De opdracht 'Statenadviseur' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Beste kandidaat, We trekken deze opdracht terug, daar de 2 offertes die zijn ingediend beide niet aan de vooraf gestelde harde eisen/criteria voldoen. Met vriendelijke groet,