Meer perspectief voor jouw carrière

De opdracht 'Planeconomische ondersteuning werkorganisatie CGM' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Gelet op de tijdens de procedure gestelde vragen en de binnengekomen reacties/offertes hebben wij geconstateerd dat onze uitvraag niet geheel duidelijk was. Om misverstanden te voorkomen en één ieder die gereageerd heeft en/of had willen reageren van de juiste uitgangspunten en informatie te voorzien trekken wij de uitvraag in en brengen hem in gewijzigde vorm later deze maand opnieuw uit. Kern van het uitgangspunt waarover wij geen misverstand willen laten bestaan is dat de uitvraag bestemd is voor sec (aantoonbaar) gespecialiseerde adviesbureaus op het gebied van planeconomie/vastgoedeconomie-exploitatie en of gespecialiseerde adviesbureaus in de ruimtelijke/vastgoedsector met een gespecialiseerd sectie/cluster planeconomie, zodat wij via die bureaus aanbiedingen krijgen. Van belang voor ons als opdrachtgever is namelijk om via zo’n bureau continuïteit te verkrijgen waarbij de betreffende planeconomen enerzijds kunnen terugvallen op een eigen hiertoe uitgeruste basis met de nodige kennis, ervaring en kunde op het vakgebied in al haar facetten en anderzijds verantwoordelijkheid dragen voor onderlinge vervangbaarheid alsmede het toewijzen/koppelen van vraagstukken lopende de opdracht aan de specifieke planeconoom. Wij danken de partijen voor de reeds getoonde interesse en hechten eraan om richting de partijen die offertes hebben ingediend expliciet aan te geven dat het intrekken van deze uitvraag niet betekent dat wij ze hebben afgewezen. N.b. Verschillende zzp’ers hebben ons aanvankelijk benaderd met de vraag of zij individueel konden offreren, wij hebben aangegeven dat dat niet mogelijk was. Wij willen zoals gezegd hierover geen misverstand en beogen dus juist ook niet zzp’ers aan te zoeken die zich via een niet gespecialiseerd detacherings/uitzendbureau melden. Mocht u vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met onderstaande collega. Olaf de Croon Projectmanager Projectenbureau afdeling Openbare Werken 06-22098709