Meer perspectief voor jouw carrière

Waterschap Aa en Maas

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor 744.000 inwoners en
bedrijven in Oost-Brabant. Om te zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

Als waterschap zuiveren we het rioolwater. Ook regelen we het waterpeil in beken, sloten en rivieren, zodat het niet te hoog of te laag is. En we zorgen voor sterke dijken. Dit doen we samen
met inwoners, ondernemers, agrariërs en andere overheden op een innovatieve en duurzame manier.

Als organisatie staan wij midden in de samenleving. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om het contact met de wereld om ons heen te verbeteren en daarmee onze maatschappelijke rol te versterken.

Werken met water. Voor nu en later.

Contactinformatie

Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70
5216PP 's-Hertogenbosch

https://www.aaenmaas.nl

Actuele opdrachten

Projectbeheersing Blackbelt Lean
Waterschap Aa en Maas
Aanvang: 20-6-2023 Duur: 24 maanden Vakgebied: Management
Mijn offerte Mijn vragen: 0 Status: Offertes indienen | Nog 2 dagen