Meer perspectief voor jouw carrière

Werkorganisatie CGM

Sinds 1 januari 2014 werken de ambtelijke organisaties van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen in de nieuwe werkorganisatie ‘CGM’. De vorming van één gezamenlijke werkorganisatie draagt bij aan de verdere optimalisering en professionalisering van onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en aan de besturen van de drie individuele gemeenten. Behoud van de gemeentelijke couleur locale is daarbij een uitgangspunt, net als kwaliteitsverbetering en efficiencyverhoging in een open, zakelijke en burgergerichte organisatie.

In de drie Noord-Oost Brabantse gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen wonen zo’n 48.000 inwoners. Voor de werkorganisatie CGM zijn ongeveer 400 medewerkers (325 fte) actief.

Contactinformatie

Werkorganisatie CGM
Louis Jansenplein 1
5431BV Cuijk, Grave en Mill

loket.cgm.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.